Povestea proiectului

Premize, asteptari, actiuni.

80
PROFESORI
160
COPII
300
ELEVI
500
PARINTI

“ Cei care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat cei care le dau viata; de aceea pe langa viata, daruiti copiilor si arta de a trai bine, educandu-i.”

Aristotel

Obiective

Municipiul Tumu Magurele implementeaza proiectul “Dezvoltarea capitalului uman din Municipiul Tumu Magurele prin participarea la educatie” POCU/74/6/18/l 07012, in partene1iat cu Scoala Gimnaziala nr. 2 si Scoala Gimnaziala nr.4, proiect aplicat in cadrul Programului Operaponal Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente.

Obiectivul general al proiectului este de implementare de masuri integrate pentru facilitarea accesului la educatie si prevenirea parasirii timpurii a scolii pentru copiii si tinerii ce fac parte din grupurile vulnerabile, reintoarcerea in sistemul de invafamant a copiilor/tinerilor/adultilor care au parasit scoala, precum si dezvoltarea competentelor capitalului uman din invafamantul preuniversitar din unitati scolare partenere.

Prin activitafile propuse, proiectul va genera efecte pozitive pentru imbunatatirea calitafii vietii tuturor membrilor tinta – 40 de copii de varsta anteprescolara (mai mica de 3 ani), 160 copii de varsta prescolara (3-5 ani), 300 elevi din invatamantul preuniversitar (6-14 ani), 54 adulti 25-64, 80 persoane – personal didactic, 500 parinti:

• prevenirea si diminuarea abandonului scolar, reducerea analfabetismului in special in cadrul grupurilor vulnerabile;
• derularea de activitati pentru anteprescolari si prescolari ce vizeaza crerea unui cadru adecvat de dezvoltare a copiilor si de familiarizare a acestora cu sistemul de invatamant in vederea cresterii si mentinerii interesului pentru scoala;
• derularea programelor tip scoala dupa scoala ce urmaresc reducerea analfabetismului functional in randul elevilor, imbunatatirea rezultatelor scolare, dobandirea competentelor de baza;
• cresterea nivelului de educatie a tine1ilor si adultilor, reintegrarea in sistemul de invatamant a acestora prin programe de a doua sansa, ceea ce va creste sansele de calificare ulterioara si de angajare pe locuri de munca mai bine remunerate;
• informarea/ consilierea/ educarea/ mentoratul parintilor anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor ce unneaza programul scoala dupa scoala in vederea constientizarii de catre acestia a importantei educatiei in viata copiilor de azi. adultilor de maine;
• fonnarea si dezvoltarea competentelor personalului didactic/de sprijin din scolile vizate de proiect, cu scopul de a imbunatati actul educational.

Toate masurile integrate de educatie prevazute de acest proiect vor duce la reducerea saraciei in zonele de implementare a acestuia, la cresterea nivelului de trai, la incluziunea sociala si pe piata muncii a participantilor si la dezvoltarea profesionala a capitalului uman din invatamant.

Activitati

Platforma online isi propune sa faciliteze colaborarea intre 80 cadre din invatamint/personal de sprijin (membrii ai grupului tinta) si alti specialisti ( cum ar fi asistenti sociali si medicali / mediatori sanitari, etc.) si sa creezeo retea de incluziune socio-educationala a persoanelor ce fac parte din grupurile vulnerabile.

Prin intermediul platfomei se vor face campanii online de reintegrare in scoala, de informare si constientizare a importantei educatiei pentru orice categorie de varsta prin care se vor prezenta avantajele reintoarcerii la scoala cum ar fi: proces nediscriminatoriu de inscriere/reinscriere in invatamant, atat al copiilor cat si al adultilor, acumularea de noi cunostinte si informatii, posibilitatea obtinerii unei calificari, angajarea pe locuri de munca mai bine remunerate, cresterea veniturilor in familie si implicit a nivelului de trai.

Cu ajutorul campaniilor online derulate pe platforma si a prezentarii diferitelor cazuri sociale, se vor intreprinde activitati de identificare a copiilor/tinerilor/adultilor care s-ar putea inscrie/reinscrie in sistemul de invatamant, inclusiv la programe de tip “A doua sansa”.

Diferiti specialisti si personalul didactic/de sprijin vor colabora pe platforma online si vor prezenta cazuri sociale din comunitate si modalitati de solutionare a acestora.

Platforma va fi un instrument de mobilizare a specialistilor si a cadrelor didactice, prin postarea de informatii cu privire la problemele sociale ale comunitatii si a actiunilor ce pot fi intreprinse pentru solutionarea sau diminuarea efectelor acestor probleme, in vederea incluziunii socio-educationale atat a copiilor cat si a adultilor care au renuntat la invatamant sau care reprezinta un grad ridicat de abandon scolar.

Colaborarea pe platforma online se va realiza inclusiv prin schimb de bune practici, atat intre cadrele didactice, cat si intre acestea si specialisti din domeniul asitentei sociale sau chiar experti din proiect.

Prin platforma online se va crea o retea de mentorat si sprijin profesional pentru personalul didactic/de sprijin ce face parte din grupul tinta.